Za pitanja i sugestije:

tellme@fashionrefreshion.com

Za poslovnu saradnju:

workwith@fashionrefreshion.com