Category

Slučajni susreti

Category

Gost na blogu je Radoslav Milić, neumorni profesor koji odbija da se edukacija završi na 45 minuta nastavnog plana. Odvažan u preuzimanju odgovornosti za razvoj dece, autor je programa kreativne drame za učenike osnovnih škola i Life Skills for Youth programa za srednjoškolce, koje izvodi u Studiju KUKUMIŠ.